ออกแบบตกแต่งภายใน ร้านอาหาร Fusion King สาขา Esplanade รัตนาธิเบศร์

เจ้าของโครงการ บริษัท เจริญไทยสยามฟู๊ด จำกัด ขนาดพื้นที่ (ตรม.) 220
ปีที่ดำเนินการ 2552 เวลาในการดำเนินการ (วัน)  
สถานที่ Esplanade รัตนาธิเบศร์ งบประมาณ (บาท)  

          เป็นการ ออกแบบตกแต่งภายใน ที่เกิดจากการนำวัตถุประสงค์ของลูกค้าคือ บริษัท เจริญไทยสยามฟู๊ด จำกัด โดยคุณ วีรพงษ์  สังคปรีชา
ที่ต้องการจะสร้างทางเลือกใหม่ให้กับร้านอาหารในเมืองไทยที่ยังไม่มีร้านอาหารในแนว Fusion Health Food ที่ดีและชัดเจนมากนัก และวางเป้าหมาย
ที่จะขยายต่อไปยังต่างประเทศในอนาคต
          Concept ของโครงการ คือ “รุ้ง” หมายถึง “มิติใหม่ที่สดใสภายหลังจากเมฆฝนที่ผ่านไป” เราทำการศึกษาถึงร้านตัวอย่าง
ในตลาดปัจจุบันเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดสร้างให้ Fusion King ออกมาเป็นร้านอาหาร Fusion ในแนวทางแบบใหม่ที่จะต้องมีเอกลักษณ์ที่สวยงาม
โดดเด่น และเป็นที่จดจำได้ดี เพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นในตลาดปัจจุบันได้ อีกทั้งยังต้องทำหน้าที่เป็นร้านต้นแบบของสาขาต่อไป
          ในการออกแบบเราได้นำ Case Study ,Requirement และ Concept ที่ได้ทั้งหมดมาคลี่คลาย ใช้การถอดความ จาก”รุ้ง” นำมาสร้างเป็น
Space แบบโค้งที่สร้างความโดดเด่นซึ่งวางไว้เป็น Signage อย่างหนึ่งให้เกิดการจดจำทั้งที่สาขาต้นแบบและสาขาต่อๆ ไป  ใช้การแทนสีรุ้งด้วยสี
ของแสงที่เกิดจากการเปลี่ยนสีของหลอด LED แทน ซึ่งจะแสดงความโดดเด่นและเข้ากันได้ดีกับ Background เป็นบรรยากาศร้านโทนสีขาวสะอาด
ตาที่มาจากเรื่องของสุขภาพ โดยที่เราได้สอดแทรกสีเขียวเข้ามาเล็กน้อย พร้อมกับการใช้เส้นโค้งในลักษณะของ Organic element ให้ความรับรู้ถึง
Health and Nature ของผู้มาเยือนชัดเจนยิ่งขึ้น  ต่อจากนั้นเราก็นำมาประสานร่วมกับ ประสบการณ์ และการคัด-จัดองค์ประกอบทางศิลป์ โดยเชื่อม
ทุกอย่างด้วยการใช้”ใจ”เข้าทำงาน คาดหวังให้ “Fusion King” ตกแต่งภายใน ออกมาเป็นร้านอาหารทางเลือกใหม่ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด
ของคนทำงานทุกคนออกมา ให้ประทับใจและสร้างความยินดีให้กับลูกค้าที่เข้ามาสัมผัสกับรสชาติและประสบการณ์ใหม่ๆ ใน Fusion King

          This Project reflected on proposes of client. The company, Charoen Thai Siam Food Co, Ltd., by Mr. Veeraphong
Sangkaphreecha, likes to be the new successful choice of Healthy Fusion Food Restaurant in Thailand and focusing for expanded
the next branch to abroad. 
          Starting by inspiring concept of “Rainbow”, means to “bright time after the rain”, we start by study some recent interesting
cases. Then, we create the new style of fusion identity for Fusion King.  In new identity, Fusion King becomes to the unique,
attractive, and remarkable restaurant. Furthermore, Fusion King can be the outstanding pilot project of the next Fusion King
restaurant in the global market.
          In the process of design, we emphasize several case studies, requirements, and concept of “Rainbow”. One of the
interesting design, we create the curved space, on rainbow inspiration, which become to the remarkable “signage” of this
restaurant and so on. Changing of rainbow color, by LED lighting, shines the colorful light on the white background. Detailing
with white and green theme, and the elements of organic, the customer can feel about the new experience of Life, Health,
and Nature. Finally, by composing those elements of art through heart and mind, Fusion King become to the new high-end
restaurant for the future.

ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
Collapsible Message Panels

ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect

ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect

ตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย
2 ชั้นของคุณ วิศิษฎ์ คชสิทธิ์
µ¡áµè§ÀÒÂã¹, Í͡Ẻµ¡áµè§ÀÒÂã¹, µ¡áµè§ºéÒ¹, µ¡áµè§¤Í¹â´, µ¡áµè§ÃéÒ¹¤éÒ, µ¡áµè§Êӹѡ§Ò¹, ʶһѵ, ʶһ¹Ô¡, Í͡ẺºéÒ¹, ¡èÍÊÃéÒ§, áÍ·àÃÕÂÅ, At-Real, Interior Design, Architect
ตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย
2 ชั้นของอภิชาติ-ปาริชาติ สุทธิศิริมงคล
µ¡áµè§ÀÒÂã¹, Í͡Ẻµ¡áµè§ÀÒÂã¹, µ¡áµè§ºéÒ¹, µ¡áµè§¤Í¹â´, µ¡áµè§ÃéÒ¹¤éÒ, µ¡áµè§Êӹѡ§Ò¹, ʶһѵ, ʶһ¹Ô¡, Í͡ẺºéÒ¹, ¡èÍÊÃéÒ§, áÍ·àÃÕÂÅ, At-Real, Interior Design, Architect
ตกแต่งภายใน บ้านพัก
อาศัย 2 ชั้นของคุณชัยบูรณ์-มัลลิกา ลีฬหะพันธุ์
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
ตกแต่งภายใน บ้านพัก
อาศัย 2 ชั้นของคุณ ฮาว
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
ตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย
2 ชั้น ของคุณ ป๋อม
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
ตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย
2 ชั้น ของคุณอนงค์ ชลศรานนท์
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
ออกแบบตกแต่งภายใน
บ้านพักอาศัย 2 ชั้นของ
คุณ จิรโรจน์ จิรรัตน์นันท์์
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
ออกแบบตกแต่งภายใน
บ้านพักอาศัย 2 ชั้นของ
คุณ ศุุภวัฒน์ ชัยวัฒน์
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
ออกแบบตกแต่งภายใน
บ้านพักอาศัย 5 ชั้น
ของคุณ เรวัติ วรรณเพียร
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
ออกแบบตกแต่งภายใน
บ้านพักอาศัย 3 ชั้นของ
คุณ รัตนา จิตต์เจริญ
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect
ตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย
2 ชั้นของคุณ สรวิทย์-เย็นจิต
ฤกษ์จิรัฐติกาล
ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect

ตกแต่งภายใน, ออกแบบตกแต่งภายใน, ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, ตกแต่งสำนักงาน, สถาปัต, สถาปนิก, ออกแบบบ้าน, ก่อสร้าง, แอทเรียล, At-Real, Interior Design, Architect

ตกแต่งภายใน l ตกแต่งบ้าน l บ้านและสวน
Home | About Us | Portfolio | News | Contact
µ¡áµè§ÀÒÂã¹ Í͡Ẻµ¡áµè§ÀÒÂã¹ µ¡áµè§ºéÒ¹ µ¡áµè§¤Í¹â´ µ¡áµè§ÃéÒ¹¤éÒ µ¡áµè§Êӹѡ§Ò¹ ʶһѵ ʶһ¹Ô¡ Í͡ẺºéÒ¹ ¡èÍÊÃéÒ§ áÍ·àÃÕÂÅ At-Real Interior Design Architect
ตกแต่งภายใน | ตกแต่งบ้าน | บ้านและสวน | ห้องนอน 2008 At Real Design Company Limited Webdesign by Unifypixel