2010-10-14 – การนำผลงานของ AT REAL DESIGN ไปเผยแพร่

เนื่องจากเราได้พบว่ามีบริษัทตกแต่งภายในแห่งหนึ่งได้นำผลงานของเราไปใช้ในการโฆษณา เผยแพร่ในรูปแบบแผ่นพับ จึงขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทแอทเรียล ดีไซน์ จำกัด ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว และการนำภาพผลงานของเราไปใช้นั้นเป็นการแอบอ้างที่ไม่สมควร

ถ้าต้องการชมผลงานหรือติดต่อเพิ่มเติม ทุกๆท่านสามารถเข้ามาชมได้ที่ออฟฟิศแอทเรียล ดีไซน์ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
 
2009 At Real Design Company Limited  Produce by Unifypixel.