เป็นงานออกแบบที่ต้องการแสดงถึงตัวตน และบุคลิกของบริษัทเอง (Corporate Identity)การต้อนรับ และความสุข (Area of Real Happiness.)ซึ่งได้แสดงออกมา
ในรูปแบบตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นในแบบฉบับของ At Real เอง เช่น การใช้โทนสี
ที่เป็นสีประจำองค์กรลักษณะการให้แสงสว่าง ใช้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นความเบา
ลอยตัว และไม่แบ่ง พื้นที่ด้วยการใช้ผนังแต่ใช้องค์ประกอบอื่นในการ Define Space
แทน เน้นการออกแบบให้สวยงามเรียบง่าย สบาย ทันสมัย และให้ตอบสนองพฤติกรรม
ของผู้เข้าใช้พื้นที่อย่างแท้จริง


2010-12-24 - New Year Close 2011
Wishing all of you have a most wonderful time on this New Year Holiday and Happiness all through the year 2012.

2010-10-14 - การนำผลงานของ AT REAL DESIGN ไปเผยแพร่
เนื่องจากเราได้พบว่ามีบริษัทตกแต่งภายในแห่งหนึ่งได้นำผลงานของเราไปใช้ในการโฆษณา เผยแพร่ในรูปแบบแผ่นพับ

ตกแต่งภายใน | ตกแต่งบ้าน | บ้านและสวน | ห้องนอน 2008 At Real Design Company Limited Webdesign by Unifypixel